ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม บ้านควนกุน   ตำบลกะลาเส   อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 92150
เบอร์โทรศัพท์ 075293013
Email : rmshcool@hotmail.co.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3034.246786856583!2d99.32759195895815!3d7.7384318918897765!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xc7abe181063e2a2f!2sWat+Charoen+Rom+Mueang+School!5e1!3m2!1sen!2sth!4v1544757483088" width="800" height="600" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>