ภาพกิจกรรม
Get อังกฤษ พิชิต GOAL
6 สิงหาคม 2565 : นายสถาพร ไทยกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Get อังกฤษ พิชิต GOAL ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Get อังกฤษ พิชิต GOAL" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพิ่มพูนทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตในสังกัดได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นางวิยะดา บุญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจูด พร้อมคณะ มาให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2565,13:43   อ่าน 183 ครั้ง