ผู้บริหาร

นายสถาพร ไทยกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2015
ปรับปรุง 01/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 820925
Page Views 1014834
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ กันตัง
2 โรงเรียนบ้านน้ำราบ กันตัง 0-7520-7970
3 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ กันตัง
4 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา กันตัง
5 โรงเรียนบ้านโคกยาง กันตัง
6 โรงเรียนบ้านแตะหรำ กันตัง
7 โรงเรียนบ้านคลองลุ กันตัง
8 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู กันตัง
9 โรงเรียนบ้านหาดยาว กันตัง
10 โรงเรียนบ้านนาเกลือ กันตัง
11 โรงเรียนบ้านนาเหนือ กันตัง
12 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา กันตัง
13 โรงเรียนบ้านบางหมาก กันตัง
14 โรงเรียนบ้านปาเต กันตัง
15 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ กันตัง
16 โรงเรียนบ้านท่าปาบ กันตัง
17 โรงเรียนบ้านบางสัก สาขาบ้านทุ่งค่าย กันตัง
18 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สาขาบ้านควนแคง กันตัง
19 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ กันตัง
20 โรงเรียนวัดวารีวง กันตัง
21 โรงเรียนบ้านน้ำฉา กันตัง
22 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ กันตัง
23 โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย กันตัง
24 โรงเรียนบ้านโคกยาง สาขาบ้านหนองยาว กันตัง
25 โรงเรียนบ้านป่าเตียว กันตัง
26 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สาขาบ้านเคี่ยมงาม กันตัง
27 โรงเรียนบ้านจุปะ กันตัง
28 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ กันตัง
29 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง กันตัง
30 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา กันตัง
31 โรงเรียนบ้านแหลม กันตัง
32 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด กันตัง
33 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา กันตัง
34 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สาขาบ้านหัวหิน กันตัง
35 โรงเรียนกันตังพิทยากร กันตัง
36 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สาขาบ้านโคกทราย กันตัง
37 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า กันตัง
38 โรงเรียนบ้านท่าส้ม กันตัง
39 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม กันตังใต้ กันตัง 075-570617
40 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม คลองชีล้อม กันตัง 0806094896
41 โรงเรียนบ้านบางเตา คลองลุ กันตัง 075-270104
42 โรงเรียนวัดควนธานี ควนธานี กันตัง 0947459474 โทรสาร.-
43 โรงเรียนบ้านพระม่วง นาเกลือ กันตัง 095-3495694
44 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ นาเกลือ กันตัง 075-270106
45 โรงเรียนบ้านบางสัก บางสัก กันตัง 075292306
46 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ บางหมาก กันตัง 0918505628
47 โรงเรียนบ้านบางเป้า บางเป้า กันตัง 075252410
48 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ เกาะลิบง กันตัง 087-8851761
49 โรงเรียนบ้านมดตะนอย เกาะลิบง กันตัง 0815377614
50 โรงเรียนวัดโคกเลียบ รัษฎา
51 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง รัษฎา
52 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ รัษฎา
53 โรงเรียนบ้านหนองมวง รัษฎา
54 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ รัษฎา
55 โรงเรียนรัษฎา รัษฎา
56 โรงเรียนบ้านต้นไทร รัษฎา
57 โรงเรียนวัดเขาพระ รัษฎา
58 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย รัษฎา
59 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน รัษฎา
60 โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ รัษฎา
61 โรงเรียนบ้านควนหนองกก รัษฎา
62 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง รัษฎา
63 โรงเรียนบ้านคลองมวน รัษฎา
64 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ รัษฎา
65 โรงเรียนวัดควนเมา ควนเมา รัษฎา 089-465-7471 Email : ja_401_1@hotmail.com
66 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว รัษฎา 0966847281
67 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองปรือ รัษฎา 0 7527 0139
68 โรงเรียนบ้านลำช้าง เขาไพร รัษฎา
69 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ วังวิเศษ
70 โรงเรียนบ้านช่องลม วังวิเศษ
71 โรงเรียนบ้านหน้าเขา วังวิเศษ
72 โรงเรียนบ้านช่องหาร วังวิเศษ
73 โรงเรียนวัดน้ำฉ่า วังวิเศษ
74 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วังวิเศษ
75 โรงเรียนบ้านไชยภักดี วังวิเศษ
76 โรงเรียนบ้านต้นปรง วังวิเศษ
77 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ วังวิเศษ
78 โรงเรียนบ้านบางคราม วังวิเศษ
79 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง วังวิเศษ
80 โรงเรียนบ้านจิจิก ท่าสะบ้า วังวิเศษ 075578461
81 โรงเรียนบ้านบางพระ วังมะปราง วังวิเศษ (075) 262136
82 โรงเรียนบ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ 075-206866
83 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อ่าวตง วังวิเศษ 075296539
84 โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาวิเศษ วังวิเศษ 0816064675
85 โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาวิเศษ วังวิเศษ 0 - 7558 - 4561
86 โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาวิเศษ วังวิเศษ 0815382672
87 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ (075)261301
88 โรงเรียนบ้านเขาโอน เขาวิเศษ วังวิเศษ -
89 โรงเรียนบ้านหัวหิน สิเกา
90 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สิเกา
91 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สิเกา
92 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สาขาวัดเขาแก้ว สิเกา
93 โรงเรียนบ้านพรุเตย สิเกา
94 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สิเกา
95 โรงเรียนบ้านดุหุน สิเกา
96 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สิเกา
97 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สิเกา
98 โรงเรียนบ้านไสต้นวา สิเกา
99 โรงเรียนหาดปากเมง สิเกา
100 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สิเกา
101 โรงเรียนบ้านห้วยไทร สิเกา
102 โรงเรียนกมลศรี สิเกา
103 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สิเกา
104 โรงเรียนบ้านโตน สิเกา
105 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สิเกา
106 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สิเกา
107 โรงเรียนบ้านพรุจูด สิเกา
108 โรงเรียนบ้านโตน สาขาบ้านไทรทอง สิเกา
109 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สาขาตรังคสมบัติ 1 สิเกา
110 โรงเรียนบ้านไร่ออก สิเกา
111 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สิเกา
112 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สิเกา
113 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง กะลาเส สิเกา 0 7529 3013
114 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร นาเมืองเพชร สิเกา 075278159
115 โรงเรียนบ้านสายควน เขาไม้แก้ว สิเกา 075206671
116 โรงเรียนบ้านผมเด็น ไม้ฝาด สิเกา 075-203337
117 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สาขาบ้านลานกระทิง ห้วยยอด
118 โรงเรียนวัดปากแจ่ม ห้วยยอด
119 โรงเรียนวัดสิทธิโชค ห้วยยอด
120 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ห้วยยอด
121 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ห้วยยอด
122 โรงเรียนบ้านป่ากอ ห้วยยอด
123 โรงเรียนบ้านหนองราโพ ห้วยยอด
124 โรงเรียนห้วยยอด ห้วยยอด
125 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สาขาบ้านทุ่งวางาม ห้วยยอด
126 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ห้วยยอด
127 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ห้วยยอด
128 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สาขาบ้านท่าประดู่ ห้วยยอด
129 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ห้วยยอด
130 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ห้วยยอด
131 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ ห้วยยอด
132 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ห้วยยอด
133 โรงเรียนบ้านป่ากอ สาขาวัดเขาปินะ ห้วยยอด
134 โรงเรียนบ้านควนพญา ห้วยยอด
135 โรงเรียนวัดเขา สาขาบ้านไทรงาม ห้วยยอด
136 โรงเรียนบ้านควนอารี ห้วยยอด
137 โรงเรียนวัดควนไทร สาขาบ้านทุ่งล้อม ห้วยยอด
138 โรงเรียนบ้านเขากอบ สาขาบ้านนาท่อม ห้วยยอด
139 โรงเรียนบ้านลำแพะ ห้วยยอด
140 โรงเรียนบ้านไสบ่อ ห้วยยอด
141 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ห้วยยอด
142 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ห้วยยอด
143 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ห้วยยอด
144 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ห้วยยอด
145 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ห้วยยอด
146 โรงเรียนบ้านควนเลียบ ห้วยยอด
147 โรงเรียนบ้านเขากอบ สาขาบ้านเขาหัวแหวน ห้วยยอด
148 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ห้วยยอด
149 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ห้วยยอด
150 โรงเรียนวัดบางดี สาขาบ้านควนงาช้าง ห้วยยอด
151 โรงเรียนวัดบางดี ห้วยยอด
152 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สาขาบ้านนาพระยา ห้วยยอด
153 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้วยยอด
154 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ห้วยยอด
155 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สาขาบ้านสะพานยูง ห้วยยอด
156 โรงเรียนบ้านหนองยูง ห้วยยอด
157 โรงเรียนวัดเขา ห้วยยอด
158 โรงเรียนบ้านป่ายาง ห้วยยอด
159 โรงเรียนวัดบางดี สาขาบ้านพรุจูด ห้วยยอด
160 โรงเรียนบ้านซา ห้วยยอด
161 โรงเรียนบ้านควนตัง ห้วยยอด
162 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง ท่างิ้ว ห้วยยอด 085-4743781, 084-6890020
163 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์ ท่างิ้ว ห้วยยอด 075272236
164 โรงเรียนบ้านหนองหมอ นาวง ห้วยยอด 075-
165 โรงเรียนวัดนาวง บางกุ้ง ห้วยยอด (075) 264174
166 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา บางกุ้ง ห้วยยอด 075-264625
167 โรงเรียนวัดควนไทร ปากคม ห้วยยอด 085 - 7923867
168 โรงเรียนบ้านน้ำพราย ปากคม ห้วยยอด -
169 โรงเรียนบ้านวังลำ วังคีรี ห้วยยอด 075-578038
170 โรงเรียนบ้านวังหลาม ห้วยนาง ห้วยยอด 075584777
171 โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) ห้วยนาง ห้วยยอด 075294080
172 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้วยยอด ห้วยยอด (075) 271289
173 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร เขากอบ ห้วยยอด
174 โรงเรียนบ้านเขากอบ เขากอบ ห้วยยอด 075-577214