ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
ชื่ออาจารย์ : นางมีนา ทองประดับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2561,12:38  อ่าน 1007 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นางรสสุคนธ์ โยธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2560,10:23  อ่าน 1340 ครั้ง
รายละเอียด..